hamburger icon
close menu icon
wcag
wcag wcag
wcag wcag
search icon

Projekt "Tanecznym krokiem w przyszłość" 

Tytuł projektu: Tanecznym krokiem w przyszłość
Okres realizacji: 01.04 - 31.12.2022
Realizator: Polski Związek Sportu Tanecznego

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Projekt jest realizowany w ramach programu "Sport wszystkich dzieci", zadanie "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe"

 

Założenia programowe:

Celem zadania jest m.in. upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie zainteresowań i talentów sportowych, popularyzacja i promocja sportu tanecznego jako dyscypliny sportowej posiadającej walory edukacyjne, społeczne i prozdrowotne, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiającej sport taneczny, popularyzowanie sportu jako części codziennego życia, uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia, promocja sportu tanecznego jako formy przeciwdziałającej agresji i patologiom wśród dzieci i młodzieży czy wreszcie wyrównanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców.
Zadanie będzie realizowane poprzez organizację systematycznych zajęć z zakresu tańca sportowego.

Niewątpliwie zaproponowane zajęcia sportowe włączą się w kompleksowy proces wychowawczy. Uczestnicy (160 uczniów - dzieci i młodzież szkół podstawowych w wieku
7-12 lat) poprawią ogólną sprawność fizyczną, stan zdrowia, nabędą wiele umiejętności społecznych i interpersonalnych (zaburzonych w okresie pandemii) co wpłynie znacząco również na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową.
Dodatkowo nastąpi promocja dyscypliny, jaką jest taniec sportowy, optymalne wykorzystanie potencjału kadry Polskiego Związku Sportu Tanecznego oraz zostaną stworzone warunki do identyfikacji talentów sportowych.
Zaproponowane działania są kompleksowe i będą mogły być podstawą do wdrażania
w kolejnych latach (w roku 2023 i następnych).

W ramach projektu zostanie także przeprowadzone szkolenie dla 16 trenerów/instruktorów tańca sportowego w kraju.

Program zajęć został oparty na Światowym Programie Tanecznym przeznaczonym dla dzieci zainteresowanych tą dyscypliną sportu. Zajęcia realizowane będą w formie zabawowej, zachęcającej dzieci do kontynuowania nauki pod kątem współzawodnictwa.

Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie wykonają 2 krotnie testy sprawnościowe (1 test w semestrze), których wyniki zostaną umieszczone w Narodowej Bazie Talentów.

Zajęcia taneczne

W ramach projektu odbywają się zajęcia grupowe z tańca sportowego dla 8 grup uczestników (każda grupa – 20 dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat).
Zajęcia odbywają się w okresie 16.05-24.06.2022 i 01.09-30.11.2022 (18 tygodni)
- 2 razy w tygodniu w wymiarze 90 minut każde. Łącznie każda grupa zrealizuje 36 jednostek zajęciowych obejmujących 54 godziny zajęć (godziny zegarowe).

Zajęcia odbywają się w klubach:
- Elbląski Klub Tańca Jantar (Elbląg; woj. warmińsko-mazurskie)
- Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego (Szczecin; woj. zachodniopomorskie)
- Pomorskie Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego Black Dance (Gdańsk; woj. pomorskie)
- Klub Sportowy TK (Kraków; woj. małopolskie)
- Uczniowski Klub Sportowy Top Dance (Pruszków; woj. mazowieckie)
- Sportowy Klub Taneczny Perfect Dance (Wrocław; woj. dolnośląskie)
- Szkoła Tańca Tempo (Bydgoszcz; woj. kujawsko-pomorskie)
- Taneczny Klub Sportowy Dance&Dance (Toruń; woj. kujawsko-pomorskie).

 

Szkolenie dla terenów/instruktorów

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach 01-03.05.2022 oraz 20.06.2022; trzy dni (01-03.05.2022 – zajęcia praktyczne) odbędą się w Elblągu w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, zajęcia w dn. 20.06.2022 będą miały formułę on-line (zajęcia ogólne).

Będzie ono adresowane do 16 instruktorów i trenerów tańca sportowego, którzy na co dzień pracują w klubach tańca zrzeszonych w PZST i prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wśród nich 8 osób stanowi kadra prowadząca zajęcia grupowe dla dzieci w ramach projektu, 8 osób – wolontariusze wspomagający pracę instruktorów/trenerów w projekcie.

Celem szkolenia będzie przekazanie niezbędnej wiedzy metodycznej, technicznej
i praktycznej z zakresu sportu tanecznego. Jest to niezbędny etap doskonalenia zawodowego kadr odpowiedzialnych za szkolenie taneczne. Celem szkolenia jest przygotowanie kadry instruktorskiej i trenerskiej do pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej w klubach sportowych; przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w sporcie powszechnym oraz przygotowanie pod względem teorii treningu tanecznego i umiejętności praktycznych.

Szkolenie stacjonarne odbyło się w dniach 1-3.05.2022 w siedzibie związku z Elblągu. Zajęcia praktyczne prowadził trener tańca sportowego Michał Zacharewicz. Druga część szkolenia w formule online planowana była do realizacji w dn. 20.06.2022 r. jednak z uwagi na brak dyspozycyjności szkoleniowca szkolenie to zostało przełożone na dzień 02.09.2022. Moduł ten zostanie zrealizowany na platformie zoom.us.

W dniu 02.09.2022 odbyła się druga część szkolenia dla trenerów i instruktorów oraz wolontariuszy prowadzących zajęciach taneczne dla uczestników projektu. Tym razem szkolenie realizowane było w formie on-line. Szkolenie zostało przeprowadzone przez szkoleniowca Paulinę Czyżyk.

 

Materiały szkoleniowe

W ramach zadania powstały 4 materiały - filmy instruktażowe

Walc - figury podstawowe --->>>
Tango - figury podstawowe --->>>
Slow Fox - figury podstawowe --->>>
Quickstep - figury podstawowe --->>>

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Projekt jest realizowany w ramach programu "Sport wszystkich dzieci", zadanie "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe"

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda