hamburger icon
close menu icon
wcag
wcag wcag
wcag wcag
search icon

Zakup licencji i postępowanie reklamacyjne 

Odbiorca płatności:
Podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie licencji dla organizacji i podmiotów działających w sporcie tanecznym oraz uprawniających sportowców do brania udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym na prawach polskiego związku sportowego na podstawie odpowiedniej decyzji Ministra Sportu i Turystyki jest:
Polski Związek Sportu Tanecznego
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
wpisany do KRS pod numerem 0000960271
NIP: 578-31-53-170, REGON: 521508695
nr konta bankowego: PKO BP SA nr 06 1020 1752 0000 0702 0269 9312.

Licencje mogą nabyć jedynie osoby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Tanecznego, po wcześniejszej rejestracji i weryfikacji spełnieniu wymogów formalnych oraz uzyskaniu dostępu do Panelu Użytkownika. 
Wysokość pobieranych opłat licencyjnych jest zgodna z obowiązującym cennikiem PZST zatwierdzonym uchwałą Zarządu PZST opublikowanym na stronie internetowej PZST pod adresem www.polskitaniec.org.

Informujemy, że nie ma możliwości zwrotu zakupionych licencji (odstąpienia od umowy).

 

Postępowanie reklamacyjne - zakup licencji
Reklamacje dotyczące zakupionych licencji można przesyłać drogą elektroniczną na adres: pzst.poland@gmail.com

Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia płatności.
Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

Polski Związek Sportu Tanecznego dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Związek. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Związek zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie spełniają wymienionych wymogów formalnych lub zostały złożone po terminie, o którym mowa powyżej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda